NEWS: Chatbots.org survey on 3000 US and UK consumers shows it is time for chatbot integration in customer service!read more..

Chatbots on Web

Sylwia a chatbot representing Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Sylwia Na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stanusch Technologies stworzyło Wirtualnego Doradcę, który został wyposażony w wiedzę na temat: sposobów uzyskania dotacji na realizację zadań publicznych, uzyskania zezwoleń na alkohol do 18% zawartości alkoholu, informacji z zakresu świadczeń szpitala, polityki regionalnej, strategii rozwoju województwa, warunków otrzymania kredytu w ramach RPO WD, cross-financingu, warunków otrzymania dotacji na ochronę zabytków, porad prawnych, rozkładu jazdy pociągów.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Sofía Micro Lending Argentina (MILA) es la mejor opción del mercado en créditos y seguros.

Sofía es un Agente Virtual de MILA que brinda Atención al Cliente sin intervención humana a través de un chat integrado. Provee la posibilidad de extender el horario de atención al cliente las 24 horás del día durante todo el año y liberar recursos para tareas de mayor valor agregado.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Adam Zaimplementowane rozwiązanie na stronie spółki Zetkama, to jedno z najciekawszych wdrożeń Stanusch Technologies. Zetkama jest jednym z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wdrożona na jej firmowej stronie wyszukiwarka semantyczna współpracująca z Wirtualnym Doradcą, ułatwia klientom znalezienie poszukiwanego produktu, na przykład zaworu o odpowiednich parametrach (średnicy i ciśnieniu nominalnym) w oparciu o informacje pozyskane od klienta.

Ezequiel a chatbot / virtual agent representing Municipio de Tigre

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Ezequiel Ezequiel es el Agente Virtual del Municipio de Tigre, Buenos Aires, Argentina.

Basado en Inteligencia Artificial, Ezequiel posibilita la Atención al Ciudadano sin intervención humana las 24 horas durante todos los días del año, provee información y atiende las cuestiones de los vecinos acerca de trámites, reclamos, actividades, teléfonos útiles, cursos y talleres dentro del Municipio, uno de los más activos de Buenos Aires.

Utiliza el cerebro artificial desarrollado por BotGenes que cuenta con más de 500.000 reglas de decisión, incluyendo tecnologías de procesamiento del lenguaje natural (PLN), con TTS (Texto a Voz) y un Avatar 3D animado.

Grammar Guru a chatbot / conversational agent representing www.mooec.com

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Grammar Guru The Grammar Guru is a chatbot with builtin grammar corrector for use as an educational tool in the English as a second language industry.
The guru provides guided conversations to replace quiz style activities and enhance the learning experience.

Inès a chatbot representing Nespresso

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Inès Inès est l’assistante virtuelle de Nespresso.

Elle a pour missions d’aider les internautes à naviguer sur le site, de les conseiller sur le choix de leurs cafés, de les renseigner sur les conditions de livraison, etc.

Elle est gérée par la solution de chat automatique de Do You Dream Up depuis juillet 2014.

Magda a chatbot representing Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki/ Klaster Kultury

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Magda W Stowarzyszeniu Kopalnia Sztuki uruchomiono Wirtualnego Doradcę którego zadaniem jest informowanie zainteresowanych o działalności stowarzyszenia a także prowadzonych projektach i ofercie. Produkt został dodatkowo zaimplementowany jako aplikacja na urządzenia mobilne. Stowarzyszenie Kopalna Sztuki jest instytucją propagującą podejmowanie działań na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu Górnego Śląska oraz aktywizowanie społeczne jego mieszkańców.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Sarah Najapresse est une agence de presse française.
Tous les jours, Sarah présente les principales actualités sur le site web de Najapresse. Elle présente les actualités en direct, dès que de nouvelles informations sont postées.

Thessaly

You must be 18 or older to view this chatbot.

Please register or log in.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent George Orwell George Orwell is a chatbot that critiques politics and the english language.
Page 8 of 98 pages with 976 chatbots « First < 6 7 8 9 10 11 12 13 > Last »
Add your Chatbot