NEWS: Chatbots.org survey on 3000 US and UK consumers shows it is time for chatbot integration in customer service!read more..

Virtual agents / Chatbots
in Spain

List of all chatbots (virtual assistants, chat bot, conversational agents, virtual agents) in the World - Archive June 2012 - Spain

Asistente Virtual Seguros a chatbot / virtual assistant representing Verti Seguros

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Asistente Virtual Seguros Este asistente de Verti consiste en un sistema de pregunta-respuesta para ayudar a sus clientes a aclarar sus dudas sobre cada área de su web, utilizando lenguaje natural.

Assistent Virtual Ticketing a chatbot / virtual assistant representing Ticketmaster

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Assistent Virtual Ticketing La secció d'Atenció al Client de www.ticketmaster.es consta d'una capsa de cerca i a diverses seccions amb FAQ dissenyades per ajudar els usuaris a resoldre llurs dubtes o incidències sorgits durant el procés de compra d'entrades per a espectacles

Assistent Virtual Govern Catalunya a chatbot representing Generalitat de Catalunya

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Assistent Virtual Govern
Catalunya L'Assistent Virtual de la Generalitat de Catalunya ajuda als usuaris a trobar informació i resoldre preguntes amb les seves pròpies paraules, en llenguatge natural.
Page 1 of 1 pages with 3 chatbots 1
Add your Chatbot